PAMÄTNÁ TABUĽA SÍDLU ÚV KSČ V KOŠICIACH

 
Miesto: Štúrova ulica č. 10

Text: " V TEJTO BUDOVE SÍDLIL ÚSTREDNÝ VÝBOR
KOMUNISTICKEJ STRANY ČESKOSLOVENSKA
OD JANUÁRA DO MÁJA 1945 "

Odstránená: po roku 1989

Tak ako ľudia, aj pamätné tabule majú svoje osudy. Objavia sa, pretrvávajú, ale nie všetky prežijú na svojom mieste meniacu sa dobu. A tak sú odstraňované a strácajú sa v nedohľadne.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996