PAMÄTNÁ TABUĽA PRVEJ VÝTVARNEJ ŠKOLE EUGENA KRÓNA

         
         

 

Miesto: Nám. Maratóna mieru č.2 ( budova Vsl. múzea)
Text: " V TEJTO BUDOVE BOLA V ROKU 1921 OTVORENÁ PRVÁ VÝTVARNÁ
ŠKOLA V KOŠICIACH VIEDOL JU VÝZNAMNÝ MALIAR A GRAFIK EUGEN KRÓN.
ODHALENÁ PRI PRÍLEŽITOSTI 50. VÝROČIA VZNIKU ŠKOLY."
Autor: akad. sochár Arpád Račko
Popis: bronz
Odhalenie: r. 1971

EUGEN KRÓN
1.5.1882 Sobrance - † 7.1.1974 Budapešť

Maliar, grafik; roky 1919-1929 prežil v Košiciach, z toho r. 1921-1928 boli najplodnejšie v jeho živote. Tu vyvinul čulú umeleckú a pedagogickú činnosť. V r. 1927-45 žil v Miláne. V r. 1945-56 pracovník Ústavu pre taliansko maďarské styky v Ríme, od r. 1956 až do smrti žil v Budapešti.

PRVÁ VÝTVARNÁ ŠKOLA EUGENA KRÓNA

K utváraniu, ale aj upevňovaniu tradícií výtvarného života v Košiciach od polovice 19. stor. prispeli najmä tí umelci, ktorí sa okrem umeleckej tvorby venovali aj výchove adeptov výtvarného umenia. Jedným z takýchto umelcov bol aj Eugen Krón, významný maliar a grafik, ktorý r. 1921 založil za podpory riaditeľa Vsl. múzea v Košiciach prvú organizačne ujednotenú kresliarsku a grafickú školu. Táto škola trvala až do r. 1927 a zanikla po odchode E. Króna z Košíc.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996