POMNÍK PADLÝM HRDINOM V II. SVETOVEJ VOJNE

     
Miesto: Krásna nad Hornádom
Text: " NA PAMIATKU PADLÝM HRDINOM DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY"
Autor: nezistený
Popis: symbolika bojovníka so zástavou
Materiál: kameň, betón
Odhalenie: r. 1960
foto: Peter Knúrovský        

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätníky mesta Košice - VKJB 1999