PAMÄTNÁ TABUĽA ŠTEFANOVI KOŠÍKOVI

Miesto: ul. Protifašistických bojovníkov
Autor: J. Máthé
Odstránená: po r. 1989

KOŠÍK Štefan
 

Robotník, komunista, správca Robotníckeho domu. Zahynul v koncentačnom tábore Oranienburg.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996