PAMÄTNÁ TABUĽA KRÁĽOVI MATEJOVI KORVÍNOVI

   
foto: Pavol Knúrovský
Miesto: Mlynská č. 30 (Jakabov palác)
Text: "KASSA VÁROS KÖZÖNSÉGE HÁLÁS SZÍVÉBEN ÖRÖKKÉ ÉL
MÁTYÁS AZ IGAZSÁGOS KIRÁLY EMLÉKE.
1443-1943."

Voľný preklad:
"VO VĎAČNOM SRDCI KOŠICKEJ VEREJNOSTI VEČNE ŽIJE PAMIATKA
SPRAVODLIVÉHO KRÁĽA MATEJA.
1443-1943."

Autor: nezistený
Popis: travertín
Odhalenie: r. 1943

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996