PAMÄTNÁ TABUĽA OBETIAM FAŠIZMU

   
foto:J. KERNER
Miesto: Hlavná ul. č. 89
Text: " NA STROMOCH TEJTO ULICE BOLI V JANUÁRI 1945 OBESENÍ ODPORCOVIA FAŠIZMU. ČESŤ ICH PAMIATKE." 1945 - 1970
Autor: akad. sochár Arpád Račko
Popis: mramorová doska, symbolicky pozdĺžne prelopmená. V zlome bronzový symbol popravených obetí.
Odhalenie: r. 1970

Nyilašský teror v Košiciach

Koncom roku 1944 vládu v Košiciach prevzala do rúk strana Šípových krížov (Nyilaskeresztes párt), ktorá bezohľadne a surovo potláčala akýkoľvek prejav odporu proti nemeckému, resp. maďarskému fašizmu. V priebehu mesiacov november, december 1944 a v januári 1945 spáchali košickí nyilaši niekoľko beštiálnych činov. Jednou z najbrutálnejších bola verejná poprava 13 osôb obesením na stromoch v centre mesta na Hlavnej ulici dňa 5.1.1945.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996