PAMÄTNÁ TABUĽA BRATOM KLIMKOVIČOVCOM

   
foto: J. Kerner     foto: P. Knúrovský

 

Miesto: nám. Maratóna mieru č. 2 ( vestibul Vsl. múzea)
Text:
" FRANTIŠEK KLIMKOVIČ
1826 - 1890
VOJTECH KLIMKOVIČ
1833 - 1885
ZAKLADATEĽOM MÚZEJNÉHO SPOLKU A MÚZEA V KOŠICIACH
Autor: akad. sochár Arpád Račko
Popis: biely mramor s bronzovými bustami
Odhalenie: r. 1972

KLIMKOVICS Ferenc (František)
31.8.1826 Košice - † 9.4.1890 Budapešť

Maliar; študoval v Pešti, vo Viedni a Paríži, od r. 1869 prof. kreslenia v Budapešti. Okrem sakrálnej, portrétnej a žánrovej maľby sa orientoval na historicko akademický romantizmus (Trh otrokov, Stratený raj) a historizujúce maliarstvo; tématicky čerpal z uhorských dejín. Namaľoval i rad krajinárskych diel so slovenskou tématikou.

KLIMKOVICS BÉLA (Vojtech)
24.3.1833 Košice - † 10.2.1885 Košice

Maliar; najvýznamnejší príslušník rodiny výtvarnych umelcov, ktorá založila v Košiciach regionálnu umeleckú tradíciu. Zakladateľ a od r. 1872 riaditeľ múzea. V začiatkoch tvorby prekonal dobový romanticko-idealizujúci výtvarny názor príklonom k tématike čerpajúcej z javov všedného života (Cestujúci na železnici, Kováčska dielňa); v ďalšom vývoji však smeroval k nadnesenej, tklivej romantike. Venoval sa i sakrálnej maľbe a náučnej ilustrácii.

KLIMKOVICS Gabriel
1833 Košice - † máj 1891 Košice

Maliar; po smrti svojho brata Vojtecha bol druhým riaditeľom múzea v rokoch 1885 -1891.

Bratia sa zaslúžili o založenie Hornouhorského múzejného spolku, v lone ktorého bolo potom založené vlastné múzeum. Klimkovičovci sa zaslúžili o to aby nová inštitúcia vznikla v Košiciach. Vojtech a neskôr Gabriel, stáli na čele múzea takmer 20 rokov a vďaka ich obetavej práci sa múzeum podstatne rozšírilo a upevnilo.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996
Malá československá encyklopédia - Academia 1986 - zv.III. (I-L)