PAMÄTNÁ TABUĽA FRANTIŠKOVI KAZINCZYMU

 

Miesto: Hlavná 25
Text: “TU ŽIL A PRACOVAL BÁSNIK A JAZYKOVEDEC -
ITT ÉLT ÉS DOLGOZOTT A KÖLTO ÉS NYELVÉSZ
KAZINCZY FERENC
1759-1831”
 
Autor: akad. sochár Juraj Bartusz
Popis: bronz
Odhalenie: r.1994

KAZINCZY FERENC- spisovateľ, jazykovedec, právnik
27.10.1759 Simian (Rumunsko) - † 22. 8.1831 Széphalom (Maďarsko)

Študoval v Kežmarku, Sárospataku, vo Viedni. Bol advokátskym praktikantom v Košiciach, Prešove a v Pešti. Neskôr podnotár Zemplínskej stolice a neskôr Abovskej župy, dozorca národných škôl v košickom obvode. Zapojil sa do hnutia uhorských jakobínov, bol internovaný a väznený. Od r.1967 sa konajú Dni Kazinczyho v Košiciach.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996