PAMÄTNÁ TABUĽA SÍDLU PRVEJ REDAKCIE ČASOPISU " KASSAI MUNKÁS"

 
 

 

Miesto: Mlynská č. 25
Text: " V TOMTO DOME BOLO SÍDLO PRVEJ REDAKCIE POKROKOVÉHO
ROBOTNÍCKEHO ČASOPISU "KASSAI MUNKÁS - KOŠICKÝ ROBOTNÍK".
V R. 1907 TU VYŠLO AJ JEHO PRVÉ ČÍSLO 16. MARCA 1907."
Autor: arch. Ing. Peter Gibala
Popis: bronz
Odhalenie: nezistené

"KASSAI MUNKÁS" (Košický robotník)

Bol časopis KSČ pre maďarských robotníkov. Časopis zohral v tomto období, ale aj neskôr úlohu pri organizovaní straníckej práce na východnom Slovensku.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996