PAMÄTNÁ TABUĽA MUDR. JAROSLAVOVI HYMPÁNOVI

Miesto: Rastislavova ul. - areál Fakultnej nemocnice ( Pavilón VI.)
Text:
"V TEJTO BUDOVE BOLA V ROKU 1948 ZRIADENÁ PRVÁ NEUROLOGICKÁ KLINIKA NA SLOVENSKU, JEJ ZAKLADATEĽOM BOL UNIVERZ. PROFESOR MUDR. JAROSLAV HYMPÁN."
Autor: nezistený
Popis: travertín s bronzovými písmenami
Odhalenie: nezistené

HYMPÁN Jaroslav Univ. Prof. MUDr. - lekár , pedagóg
13.4.1912 Martin - †

Študium medicíny na Lek. fakulte Univerzity Karlovej absolvoval r. 1937. R. 1937-1939 pracoval v nemocnici na Bulovke v Prahe, r. 1939-48 na neuropsychiatrickej klinike v Bratislave, r. 1948-61 ako prednosta I. neurologickej kliniky v Košiciach, od r. 1961 bol vedúcim katedry neurológie na LFUPJŠ. Vo vedecko-výskumnej práci sa zameriaval na problémy neurológie, predovšetkým neuroinfekcií a epilepsie. Od r. 1961 bol členom Svetovej organizácie neurológov.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996