PAMÄTNÁ TABUĽA PAVLOVI HOROVOVI

Miesto: Moyzesova 7 ( dvor Slovenského rozhlasu - študio Košice)
Text: "V TEJTO BUDOVE PRACOVAL V ROKOCH 1945 - 1951 AKO
RIADITEĽ ŠTÚDIA ČESKOSLOVENSKÉHO ROZHLASU V KOŠICIACH
NÁRODNÝ UMELEC PAVOL HOROV"
Autor: nezistený
Popis: mramorová tabuľa s bronzovou bustou uprostred
Odhalenie: r. 1978

HOROV Pavol - básnik, prekladateľ
25.5.1914 Bánovce nad Ondavou - † 29.9.1975 Bratislava

Študoval na učiteľskej akadémii v Bratislave. Po učiteľskom období pracoval v r. 1945-51 v Československom rozhlase v Košiciach (1948-51 ako riaditeľ), r. 1951-52 bol šéfredaktorom a 1954-63 riaditeľ vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Vo svojích veršoch symbolizoval vojnové hrôzy, vyjadril lásku k rodnému kraju a matke. Jeho preklady z poľštiny, bulharskej a sovietskej poézie vynikajú vysokou básnickou kultúrou.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996