PAMÄTNÁ TABUĽA LADISLAVOVI HOLOUBKOVI

   
      foto: P. Knúrovský
      Miesto: Hlavná ulica - budova divadla
      Text: "Tu pôsobil v rokoch 1955-1958 a 1966-1981
Ladislav Holoubek 1913-1994 významná osobnosť
slovenskej kultúry skladateľ, umelecký šéf a dirigent opery"
      Autor: akad. sochár Arpád Račko
      Popis: bronzová tabuľa s reliéfom portrétu
      Odhalenie: 11.11.1998

HOLOUBEK Ladislav
13. 8. 1913 Praha - † 1994

Skladateľ, dirigent, klavírista. R. 1933 absolvoval štúdium skladby (A. Moyzes), dirigovania (J. Vincourek) a klavírnej hry ( E. Križan) na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave, 1934 - 36 študoval skladbu na Majstrovskej škole pražského kozervatória. R. 1933-52 a 1958-68 dirigent opery SND, 1952-55 šéfdirigent VUS-u v Bratislave, 1955-58 a 1966-75 šéf a dirigent opery ŠD v Košiciach. V r. 1975 odišiel do dôchodku. Jeho skladateľská činnosť bola bohatá a žánrovo rozmanitá. Zasiahol do všetkých foriem a druhov okrem baletu. Zasl. umelec (1968), Cena ZSDU za div. tvorbu (1971), Rad práce (1984).

Prameň: "ENCYKLOPÉDIA DRAMATICKÝCH UMENÍ SLOVENSKA - 1" (A-L) - VEDA Bratislava 1989