PAMÄTNÍK HOLOCAUSTU

     
foto: Pavol Knúrovský
Miesto: Židovský cintorín
Text: " hebrejský nápis
TENTO MAGEN DAVID BOL OZDOBOU TUNAJŠEJ BÝVALEJ NEOLOG. SYNAGOGY V ROKOCH 1929-1947"
NA PAMIATKU UMUČENÝCH, KTORÍ ZAHYNULI ZA VIERU VO VŠEMOHÚCEHO.

Hebrejský nápis

Autor: nezistený
Materiál: kovová Dávidova hviezda na kamennom kvádri. Po obvode spodnej časti pamätné spomienkové tabuľky mŕtvym.
Odhalenie: nezistené

Po rozbití Čs. republiky 1938-39 ostalo na Slovensku 90 tisíc židovských občanov, ktorí boli vystavení surovej perzekúcii. Židovských občanov postupne zbavovali všetkých hospodárskych, spoločenských, občianskych a nakoniec aj ľudských práv, čo vyústilo do ich deportácií do vyhladzovacích táborov.
Rok 1944 sa kruto zapísal do kroniky života košickej židovskej komunity. Do koncentračných táborov od polovice mája do začiatku júna deportovali vyše 13 tisíč Židov z mesta. Vrátilo sa ich len štyristo. Transportom velil šéf dočasného geta zriadeného v tehelni Dr. Ladislav Czizsik Csatári člen maďarskej kráľovskej polície v Košiciach. Po vojne sa stratil. Podľa svetovej správy Wiesentalovho strediska z roku 1997, ako 82 ročného ho identifikovali a zadržali v Kanade.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätníky mesta Košice - VKJB 1999