PAMÄTNÁ TABUĽA DR. IMRICHOVI HENSZLMANNOVI

 

Miesto: Hlavná ul. č.32 - fasáda I. poschodia
Text:

Preklad:

“EBBEN A HÁZBAN SZÜLETETT 1813 OKT. 5-én DR. HENSZLMANN IMRE A MAGYAR MŰTÖRTÉNELEM ALAPVETÖ MUNKÁSA”

V tomto dome sa 5.októbra 1813 narodil zakladateľ maďarskej umenovedy Dr.Imrich Henszlmann.

Autor: sochár Walter Aubram
Popis: čierny švédsky granit
Odhalenie: 6.6.1897

Dr. IMRICH HENSZLMANN - lekár, univerzitný profesor, historik umenia
13.10.1813 Košice - † 5.12.1888 Budapest

Študoval v Košiciach, v Prešove a v Bratislave na stredných školách, medicínu v Pešti a vo Viedni, doktorský diplom nadobudol v Padove. Vykonal dlhšie študijné cesty v Benátkach, v Ríme, v Nemecku, počas ktorých študoval najmä maliarstvo, sochárstvo a architektúru. R. 1841 sa stal členom korešpondentom a r.1873 riadnym členom Maďarskej akadémie vied. V rámci svojho štúdia veľa pozornosti venoval gotike na východnom Slovensku, najmä však košickému Dómu. Jeho dielo o košických gotických kostoloch sa považuje za prvú maďarskú prácu v tomto odbore. Z problematiky dejín umenia napísal veľké množstvo článkov a štúdiu. Svoju zbierku grafiky zanechal Hornouhorskému muzeálnemu spolku, ktorého vznik stále podporoval. Bol menovaný čestným občanom mesta Košíc.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996