PAMÄTNÁ TABUĽA OLDŘICHOVI HEMERKOVI

 
foto: J. KERNER
Miesto: Hlavná ul. č. 40
 
Text: "V TOMTO DOME V ROKOCH 1899-1946 ŽIL A TVORIL HUDOBNÝ SKLADATEĽ, ZBORMAJSTER A PEDAGÓG
OLDŘICH HEMERKA 1862-1946."
 
Autor: akad. sochárka Mária Bartuszová
Popis: bronzová tabuľa s bustou
Odhalenie: r. 1992

OLDŘICH HEMERKA
13.11.1862 Vrdy (okr. Kutná Hora) - † 16. 12.1946 Košice

- hudobný skladateľ, slovenský foklorista, organista a dirigent.

V rokoch 1879-1882 študoval na Organovej škole v Prahe, v r.1882-1899 pôsobil ako regenschori v Bardejove, v rokoch 1899-1946 ako regenschori v Košiciach. Za 64 rokov svojho pôsobenia na východnom Slovensku najmä v Košiciach, rýchlo splynul s hudobnou kultúrou východoslovenského ľudu, Zbieral východosl. Ľudové piesne. Písal veľké vokálnosymfonické, orchestrálne, dychové a chrámové skladby. V dejinách slovenskej hudby na východnom Slovensku do r.1945 patrí do skupiny skladateľov M. Moyzesa a D. Lauku.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996