PAMÄTNÁ TABUĽA SPISOVATEĽOVI FRANTIŠKOVI HEČKOVI

Miesto: Komenského ul. -park (vestibul budovy TU - katedry fyziky)
Text: " V TEJTO BUDOVE BOLA HOSPODÁRSKA ŠKOLA V KTOREJ V ROKOCH 1922-1926
ŠTUDOVAL FRANTIŠEK HEČKO VÝZNAMNÝ SLOVENSKÝ SPISOVATEĽ."
Autor: nezistený
Popis: bronzová tabuľa s bustou
Odhalenie: r. 1978 (?)

FRANTIŠEK HEČKO - slovenský básnik a spisovateľ
10.6.1905 Suchá nad Parnou - † 1.3.1960 Martin

R. 1922-26 študoval na vinársko-hospodárskej škole v Košiciach. Pracoval ako úradník v poľnohospodárskom družstevníctve, v redakciách hospodárskych a osvetových časopisov a časopisoch Matice slovenskej. Písal občiansku, sociálnu a intímnu lyriku. V románe Červené víno (1948) vytvoril veľkú epickú fresku vinohradníckej dediny. Román Drevená dedina(1951) z počiatku 50-tych rokov je poznamenaný dobovým zjednodušovaním. Svoju literárnu cestu vyjadril v knihe Od veršov k románom (1953).

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996