PAMÄTNÁ TABUĽA NA BUDOVE MESTSKEJ VODÁRNE

 
 

 

Miesto: budova novej ústrednej čerpacej stanice

Text: " VÁROSI VIZMÜVEK SZOLGÁLATI MEDENCE
TERVEZTE GÖNDÖR GÁBOR
MÜSAKI TANÁCSOS
1904

Voľný preklad: "MESTSKÁ VODÁREŇ SLUŽOBNÝ BAZÉN
PROJEKTOVAL GÖNDÖR GÁBOR
TECHNICKÝ PORADCA
1904"

Autor: nezistený
Popis:
Odhalenie: r. 1904

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996