PAMATNÁ TABUĽA STAVITEĽOVI GABRIELOVI GÖNDÖROVI

   
foto: Peter Knúrovský
Miesto: Čermelské údolie, prerušovacia komora a chlórovňa
 
Text: Bez textu
 
Autor: nezistený
Popis: Kamenná tabuľa bez textu s reliéfom portrétu staviteľa Göndöra, s jeho podpisom a vročením 1876-1935
Odhalenie: nezistené

Ing. Gabriel GÖNDÖR
1876 - † 6.2.1935 Košice

Inžinier. V roku 1904 sa stal hlavným inžinierom mesta Košice, s poverením riadiť výstavbu vodovodu a kanalizácie. Po ukončení bol riaditeľom podniku vodárne a kanalizácie. Navrhoval úpravy verejných priestranstiev (park blízko Mlynského potoka, fontána v parku za divadlom). V r. 1911 navrhol urbanizačný plán mesta.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996