PAMÄTNÁ TABUĽA OTCOM BISKUPOM

foto: P. Knúrovský
Miesto: Dominikánské námestie č. 13.
Text: Otcom biskupom Pavlovi Gojdičovi, OSBM, ThDr. Vasilovi Hopkovi, kňazom, zasväteným osobám,
bohoslovcom a veriacim, ktorí počas prenasledovania v rokoch 1950-89 zostali verní gréckokatolíckej cirkvi
Jubilejný rok 2000
Autor:
Popis:
Odhalenie: júl 2000