PAMATNÁ TABUĽA BÉLOVI GERSTEROVI

 
Miesto: Hlavná ulica č. 9
Text: V tomto dome sa narodil Béla Gerster (1850-1923) autor projektu Korintského prieplavu a spoluautor projektu Panamského prieplavu.

Ebben a házban született Gerster Béla (1850-1923), a Korinthoszi - csatorna tervezöje és a Panama - csatorna társtervezöje.

This is the birth - place of Béla Gerster (1850-1923) architect of the Corinthian Canal and co-architect of the Panama Canal.

Autor:
Popis:
Odhalenie: 21.4.1999

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996

GERSTER Béla (Vojtech) Ing. - projektant, stavebný inžinier
2.11.1850 Košice - † 3.8.1923 Budapešť

Študoval na gymnáziu v Pešti a na vysokej škole technickej v Budapešti. Pracovník stavebnej firmy svojho švagra Kausera, potom stavebných a projekčných spoločností v Uhorsku i v zahraničí, od r. 1919 vedúci stavebného riaditeľstva kanálu Dunaj-Tisa.Zúčastnil sa na vypracovaní projektov a realizácii významných vodných ciest a železníc. R. 1876 pomocník F. Lessepsa a Š Tűrra pri prieskume výstavby Panamského prieplavu, prvý navrhol jeho trasu, účastník expedície pri jej vytyčovaní. Projektoval a staval Františkov kanál Dunaj-Tisa, 1880 trasoval železnicu Vukovar-Šabac, 1881 na pozvanie gréckej vlády sa zúčastnil na projektovaní Korintského prieplavu, začas hlavný inžinier pri jeho výstavbe, projektoval železnicu Atény-Larisa-údolie Templey. Od 1886 sa zúčastnil na projektovaní a stavbe 13 uhorských železníc. Autor práce o Korintskom prieplave - L´isthme de Corinth et son percement.- Bp. 1896

Slovenský biografický slovník - II. zv., str. 183.