PAMÄTNÁ TABUĽA FRTJ

Miesto: Kováčska 43
Text: " V TELOCVIČNI TEJTO BUDOVY POLITICKY SA VZDELÁVALI A
CVIČILI FEDERÁTI V ROKOCH 1921-1938."
Autor: nezistený
Popis: čierny mramor
Odhalenie: nezistené

Federatívna robotnícka telovýchovná jednota

8. mája 1921 sa utvorila v Prahe FRTJ, do ktorej ešte v priebehu roku 1921 vstúpili aj košickí "federáti". Ustanovujúca schôdza FRTJ bola 13.8.1922. Košickí federáti poriadali každoročne telovýchovné slávnosti, popri základnej telesnej výchove sa venovali rozličným formám turistiky, táboreniu a vzdelávacím akciám.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996