PAMÄTNÁ TABUĽA K POSTAVENIU BUDOVY RÍMSKOKATOLICKEJ FARY

Miesto: Hlavná 26 (schodište v prízemí)
Text:

Preklad:

“KASSA SZABAD KIRÁLY VÁROS MIND KEGYÚR NAGYLELKU ÁLDOZATKÉSZEGGEL EMELTE A RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA SZÁMÁRA AZ 1901 ÉS 1902 ÉVEKBEN.”

“VEREJNOSŤ SLOBODNÉHO KRÁĽOVSKÉHO MESTA KOŠICE AKO VRCHNOSŤ POSTAVILA S VEĽKODUŠNOU OBETAVOSŤOU PRE POTREBY RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARY V ROKOCH 1901 A 1902.”

 
Autor: nezistený
Popis: mramor
Odhalenie: nezistené

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996