PAMÄTNÍK DOMOBRANCA

dobová pohľadnica
Miesto: Hlavná ul. - park pri Michalskej kaplnke
Text: Pamätník spájal myšlienku Košíc ako Rákocziho mesta - reprezentovanou postavou starého kuruca, s ideou maďarskej revolúcie roku 1848 - postavou domobranca z 9. košického práporu. Po vzniku československého štátu r. 1919 sochu odstránili a zostal z nej len podstavec v parku na južnej strane Michalskej kaplnky ( v súčasnosti je na tomto mieste fontána)
Autor: Szamovolszky Ödön, Horvay János
Materiál: kameň, bronz (15 t.)
Odhalenie: 9. 9.1906
Odstránenie: 17.3.1919 ráno - čs. vojaci 74. trenčianského pešieho pluku

V decembri r. 1920 dokončil známy košický maliar Elemír Halász- Hradil obraz Vestibul košického múzea, na ktorom je zobrazené poškodené súsošie (vojakovi chýba hlava), ktoré bolo súčasťou pamätníka. Obraz je v súčasnosti majetkom Východoslovenskej galérie v Košiciach.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätníky mesta Košice - VKJB 1999