PAMÄTNÁ TABUĽA DEPORTÁCIÁM ŽIDOVSKÝCH OBČANOV

   
Miesto: Puškinova ul. - nová ortodoxná synagóga
Text: "Z KOŠÍC V ROKU 1944 DEPORTOVALI VIAC AKO 12.000 ŽIDOVSKÝCH OBČANOV
DO KONCENTRAČNÝCH TÁBOROV CELEJ EURÓPY, NA VEČNÚ PAMIATKU UMUČENÝM 1992."
Autor: nezistený
Popis: bronzová tabuľa vo vrchnej časti hebrejská symbolika
Odhalenie: r. 1992

Po oklieštení a rozbití Čs. republiky 1938-39 ostalo na Slovensku 90 tisíc židovských občanov, ktorí boli vystavení surovej perzekúcii. Židovských občanov postupne zbavovali všetkých hospodárskych, spoločenských, občianskych a nakoniec aj ľudských práv, čo vyústilo do ich deportácií do vyhladzovacích táborov. Rok 1944 sa kruto zapísal do kroniky života košickej židovskej komunity. Do koncentračných táborov od polovice mája do začiatku júna deportovali vyše 13. tisíc Židov z mesta. Vrátilo sa ich len štyristo. Transportom velil šéf dočasného geta zriadeného v tehelni Dr. Ladislav Csatári. Po vojne sa stratil. Identifikovali a zadržali ho v Kanade až v druhej polovici 90-tich rokov.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996