PAMÄTNÁ TABUĽA Ľ. CSORDÁKOVI A E. HALÁSZ-HRADILOVI

foto:J. KERNER
 
MIESTO: Zbrojnícka 6 (Rotunda)

Text: V TEJTO BUDOVE TVORILI OD R. 1909 DVAJA VÝZNAMNÍ KOŠICKÍ MALIARI

ĽUDOVÍT CSORDÁK
1864 - 1937

ELEMÍR HALÁSZ-HRADIL
1873 - 1948

Autor: akad. sochár Vojtech Löffler
Popis: bronz
Odhalenie: r. 1970

ĽUDOVÍT CSORDÁK - maliar
9.2.1864 Košice - † 28.6.1937 Košice

Maliarstvo začal študovať súkromne u V. Klimkoviča v Košiciach okolo r. 1880. V r. 1883 sa odsťahoval s rodičmi do Mníchova. V r. 1889-1895 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe v triede J. Mařáka. Stal sa členom spolku Mánes. Po absolvovaní štúdií (1895) žil v Košiciach, v Turni nad Bodvou, neskôr v Slanci a od r. 1908 sa natrvalo presťahoval do Košíc.

ELEMÍR HALÁSZ-HRADIL - maliar
18.4.1879 Miškolc (HU) - 9.12.1948 Košice

Pôvodne sa vyučil za maliara písma vo Viedni. Na východné Slovensko sa dostal ako vojak (1894) a usadil sa tu natrvalo. Ako všestranne talentovaný a nesmierne činorodý maliar zasiahol do všetkých tradičných žánrov. Bol autorom množstva oficiálnych i intímnych podobizní, žánrových kompozícií krajín, mestských vedút, zátiší a figurálnych štúdií. Známy bol i svojou organizátorskou činnosťou v oblasti výtvarného umenia, ktorou významne prispel k zintenzívneniu výstavného ruchu a tým aj k celkovému povzneseniu kultúrno-spoločenského života v Košiciach.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996