PAMÄTNÍK OBETIAM FAŠIZMU

     
Miesto: Čermelské údolie
Text: "OBETIAM FAŠIZMU ZAVRAŽDENÝM V TOMTO ÚDOLÍ V ROKOCH 1944 -1945"
Autori: akad. sochár M. Szigeti, Ing. arch. M. Beluš
Materiál: Symbolika zviazaných rúk, betón, bronzové písmená, kamenný podstavec
Odhalenie: r. 1977
Objekt je pamiatkovo chránený
foto: Peter Knúrovský        

Čermeľské údolie.
Miesto, kde pred rokmi číhala smrť. Tu padlo niekoľko dní pred oslobodením vyše päťdesiat osôb, 36 z nich zastrelili maďarskí poľní žandári a nyilaši zo špeciálnej čaty práve na Nový rok. Za vraždu dostali odmenu 150 litrov vína a 12000 cigariet.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätníky mesta Košice - VKJB 1999