PAMÄTNÁ TABUĽA BISKUPOVI J. ČÁRSKEMU

     
foto: J. KERNER
Miesto: Hlavná ul. č. 28
Text:

“PRIŠIEL SOM HĽADAŤ, ČO SA STRATILO
JOZEF ČÁRSKY
9.5.1886 GBELY - 11.3.1962 KOŠICE
BISKUP
APOŠTOLSKÝ ADMINISTRÁTOR KOŠICKEJ DIECÉZY, ZAKLADATEĽ SLOVENSKÉHO KATOLÍCKEHO KRUHU V KOŠICIACH, NÁRODOVEC, PODPOROVATEĽ CHUDOBNÝCH.VENUJE ARCIBISKUPSTVO, SLOVENSKÝ KATOLÍCKY KRUH A MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ V KOŠICIACH PRI PRÍLEŽITOSTI 110. VÝROČIA JEHO NARODENIA.”

 
Autor: akad. sochár Arpád Račko
Popis: biely mramor
Odhalenie: r.1996

JOZEF ČÁRSKY - rímskokatolícky biskup
9.5.1886 Gbely - † 11.3.1962 Košice

Študoval na gymnáziu v Skalici, Bratislave, potom Esztergome, kde i maturoval, teológiu na univerzite vo Viedni a Innsbrucku. Pôsobil v Monaku, Širokom. Bol profesorom seminára v Košiciach, r.1925 rožňavský biskup, r.1925-39 košický biskup, r.1939-46 administrátor častí košickej, szatmárskej a rožňavskej diecézy, od r.1946 košický a szatmársky biskup. Od r.1940 bol predsedom Spolku sv. Vojtecha. Pre Košičanov, najmä skôr narodených, má meno biskupa Čárskeho takmer charizmatický význam. Neskrýval svoju dobročinnosť a podporoval chudobných, hovorí sa aj o jeho záchrane židov počas II. svetovej vojny.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996