PAMÄTNÁ TABUźA V EVANJELICKOM ZBOROVOM DOME

Miesto: Mlynská č. 23 (evanjelický zborový dom - schodište)
Text: " BRÓSZ JONÁT EGYHÁZFELÜGYELÖNEK KI FELÜGYELÖSÉGE 25-IK
ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL ÉBRESZTÖ SZOLGÁLATÁVAL ÉS ADOMÁNYÁVAL
AZ ÚJ ISKOLAEDÜLET ESZMÉJÉNEK LÉTELT ÉS DUNKEL VILMOS EGYHÁZTANÁCSOSNAK,
KI AZ EGYHÁZTAGOK NEMES ÁLDOZATKÉSZÉGÉVEL ÉS SAJÁT BUZGÓSÁGÁVAL AZ ESZMÉNEK
1890-BEN TESTET ADOTT. EMLÉKÜL ÁLLITTATTA A HÁLÁS EV. EGYHÁZKÖZSÉGE 1900 ÉVBEN.

Vožný preklad: " JONATÁNOVI BRÓSZOVI, CIRKEVNÉMU INŠPEKTOROVI, KTORÝ PRI 25-TOM
VÝROČÍ PÔSOBENIA VO FUNKCII PODPORIL DAROM A BUDITEźSKÝM SKUTKOM VÝSTAVBU NOVEJ
ŠKOLY A VILIAMOVI DUNKELOVI, CIRKEVNÉMU RADCOVI, KTORÝ S POMOCOU VERIACICH A
VLASTNÝM UŠLACHTILÝM PRIČINENÍM V R. 1900 ZHMOTNIL TÚTO MYŠLIENKU.

Autor: nezistený
Popis: čierný mramor
Odhalenie: r. 1900

BRÓSZ JONATHAN - advokát
26.2.1823 Poprad-Vežká - † 1.1.1893 Košice

Právo študoval v Prešove, advokát v Spišskej Sobote, pôsobil v Berehove a od r. 1858 v Košiciach. Zaslúžil sa o výstavbu budovy evanjelickej žudovej školy za čo mu v r. 1900 odhalili pamätnú tabužu. Zastával funkcie aj v senioráte Východoslovenských miest a v potisskom evanjelickom dištrikte.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996