PAMÄTNÍK OBETIAM BOBRARDOVANIA

 
  foto: archív
 
Miesto: Moyzesova - Poštova ulica
 
Popis: Pomník mal kruhovú plošinku s kamenným kubusom uprostred do ktorého bola osadená bomba. Veniec malých pomníčkov (27) po obvode kruhovej dláždenej plošiny pripomínal počet bômb, ktoré Košice zasiahli a vybuchli.
Autor: Gabriel Terbóts
Materiál: kameň
Odhalenie: r. 1941
Odstránenie: r. 1945

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätníky mesta Košice - VKJB 1999

Bombardovanie Košíc dňa 26. júna 1941 (štvrok) 13, oo hod.

Dvojmotorové bombardéry Heinkel He-111H bez výsostného označenia, zhodili v pásme od Hradbovej po Braniskovú a Karpatskú ulicu 29 bômb ruskej výroby zo závodu Putilov-Staľ. Bolo zabitých 31 osôb, ťažko zranených bolo 19 a ľahko 12 obyvateľov mesta. Najväčšie škody utrpela budova hlavnej pošty, ktorú zasiahlo 5 bômb. Bombardéry sa nad Bankovom obrátili a odleteli smerom na juhovýchod odkiaľ prileteli. Na druhý deň, 27. júna 1941 sa Maďarsko pripojilo k nacistickému útoku proti ZSSR, ktoré Nemecko viedlo od 22.6.1941.