PAMÄTNÍK NEZNÁMEHO PROTIFAŠISTICKÉHO BOJOVNÍKA

   
Miesto: Nám. Osloboditeľov
Text: "VZDAJ ÚCTU KAŽDÝ, KTO IDEŠ OKOLO TÝM, KTORÍ UMRELI, ABY SI TY ŽIL."
Autori: akad. sochár Vojtech Löffler, Ing. Karol Milerský a Viliam Columby
Gurdely, Ladislav s otcom Vojtechom - mrežová brána
Materiál: travertín
Vznik: r. 1947 - 1948
Objekt je pamiatkovo chránený

 

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätníky mesta Košice - VKJB 1999