PAMÄTNÁ TABUĽA BISKUPOVI ŠTEFANOVI

foto: J. KERNER
Miesto: Hlavná ul. č. 28 - podchod do dvora
Text:

Preklad:

“PALAESTRAM.HANC.FUNDITUS.INSTAURAVIT.AC.EXIGENTIIS. SAECULI.AEQUAVIT. ET.AUXIT. STEPHANUS. EP (ISCO) PUS.”

“ŠKOLU SVOJHO ČASU TU ZALOŽENÚ, OBNOVIL, ZVEĽADIL A TOKU ČASU PRISPÔSOBIL BISKUP ŠTEFAN”

 
Autor: nezistený
Popis: mramor
Odhalenie: nezistené

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996