PAMÄTNÁ TABUĽA JÁNOVI BATSÁNYIMU

foto: J. KERNER
Miesto: Hlavná ul. č.68
Text: “ TEBA SLOBODA, TEBA OSPIEVAM.”

V TOMTO DOME ŽIL A TVORIL JAN BATSÁNYI 1763-1845 BÁSNIK A REVOLUCIONÁR, KTORÝ TRPEL, ABY ROZKVITLA DOBA, KEDY SLOBODU UŽ NEBUDE MOŽNO VIAC ŽALÁROVAŤ.

“TÉGED SZABATSÁG, TÉGED ÉNEKELT!”

EBBEN A HÁZBAN ÉLT ÉS ALKOTOTT BATSÁNYI JÁNOS 1763-1845 KÖLTÖ ÉS FORRADALMÁR, AKI AZÉRT SZENVEDETT, HOGY FELVIRRADJON AZ A KOR MELYBEN A SZABADSÁGOT MÁR NEM LEHET TÖBBÉ BEBÖRTÖNÖZNI

1963

 
Autor: akad. sochár Miklós Borsos
Popis: mramorová tabuľa s bronzovou bustou
Odhalenie: r.1963

JÁN BATSÁNYI - básnik, revolucionár
1763 Tapolcza (MR) - † 1845 Linec

Pochádzal z meštianskej rodiny. Po skončení strednej školy študoval právo v Budapešti. Počas štúdia bol veľkým prívržencom francúzskych jakobínov. V roku 1787 prišiel do Košíc, kde prijal miesto úradníka. V Košiciach spolu s F.Kazinczym a D. Szabom-Barótim zakladajú pokrokový časopis “Maďarské múzeum”. Vo svojej tvorbe kritizoval vtedajší režim a jeho básne boli ostro naladené proti Habsburgovcom. Za túto tvorbu i verejnú činnosť bol neskôr uväznený. Zomrel v r.1845 vo väznici v Linci.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996