PAMÄTNÁ TABUĽA JANKOVI BAČÍKOVI
 
foto: J. KERNER
Miesto: Baštová ul. (roh s Poštovou ul.)
 
Text: "V tejto škole študoval mladý komunista bojovník proti fašizmu.
Ako 23 ročný bol umučený v koncentračnom tábore v Mauthausene
Janko Bačík 1922 - 1945"
 
Autor: akademický sochár Arpád Račko
Popis. Šedá mramorová tabuľa s bronzovým reliéfom
Odhalenie: r. 1961

Ján BAČÍK
25.4.1922 Košice - apríl 1945 Mauthausen (Rakúsko)

Študent, antifašista. Po maturite na slovenskom gymnáziu v Košiciach študoval ekonómiu na vysokej škole v Budapešti. Bol aktívnym organizátorom protifašistického odboja slovenských študentov na okupovanom území. R. 1944 bol zatknutý, vo februári 1944 vojenským súdom v Székesfehérvári odsúdený za vlastizradu. Zahynul v koncetračnom tábore v Mauthausene.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996