PAMÄTNÁ TABUĽA NA PAMIATKU OSLÁV 750. VÝROČIA PRVEJ PÍSOMNEJ SPRÁVY O MESTE.

   
foto:J. KERNER
Miesto: Hlavná ul. č. 68 ( vestibul domu)
Text:


1230
1980
.... DO KRONIKY SLÁVNEJ MINULOSTI JE I MNOHÁ VZÁCNOSŤ
VPÍSANÁ, HISTÓRIA ĽUDSKEJ PRÁCE PROSTÁ, TO SÚ, MESTO, TVOJE DEJINY...
NA PAMIATKU OSLÁV 750. VÝROČIA PRVEJ PÍSOMNEJ SPRÁVY O MESTE, KTORÉ SA KONALI V ROKU 1980.

Autor: nezistený
Popis: bronzová plastika s erbom mesta
Odhalenie: r.1980

PRVÉ HISTORICKÉ SPRÁVY O KOŠICIACH

Niet nijakých listín a písomností, ktoré by boli staršie ako rok 1200 a týkali sa východoslovenského kraja. Najstaršie sa týkajú tesného susedstva Košíc: Krásnej (okolo 1200 a 1219) a Ľubiny (1230). V poslednom dokumente sa už spomínajú Košice (synovia košického farára) a dve hlavné cesty, z ktorých jedna viedla popri Hornáde do Slanského hradu a druhá cez Barcu a Ľubinu do Opátskej a povodia Torysy. Neskoršie Spišská kronika kladie k roku 1216 založenie kláštora v predmestí Košíc. Šlo asi o hospitál križiakov s kostolom sv. Antona, pre ktorý viedli križiaci s mestom dlhé spory v 13. a 15. storočí. Prvé historické údaje nehovoria teda o založení Košíc, ale zachycujú už rozvinutý život v nich. Košice sú už významnou trhovou osadou na kráľovskej pôde, do ktorej smerujú hlavné hradské, kde je už farský kostol a kláštor.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996