SYMBOLIKA POCHOVANÝCH VOJAKOV I. SV. VOJNY

 
foto: P. Knúrovský
Miesto: Verejný cintorín - parcela XIV/a - zoznam pochovaných http://www.kosice.sk/history/vojensky/m_index.htm
Popis: Medzi dvoma mohutnými kamennými blokmi, predstavujúcim zákop je v miene nadživotnej veľkosti z kameňa vytesaná postava padlého vojaka.
Autori: akad. sochár Juraj Bartusz, Ing. Arch. Viktor Malinovský
Materiál: kameň
Vznik: r. 1983

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996